About Us

บริษัทบ้านเชียงใหม่ จำกัด 
Baanchiangmai.Co.Ltd.

บริษัทบ้านเชียงใหม่ จำกัด  เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2552  เปิดดำเนินธุรกิจ ตัวแทนรับฝาก ขาย  เช่า อสังหาริมทรัพย์ 

วัตถุประสงค์
เพี่อดำเนินธุรกิจตัวแทนรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ตลอดจนเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลการซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

บริษัทบ้านเชียงใหม่ จำกัด เป็นสื่อกลางให้ทั้งผู้ซื้อผู้ขายได้ซื้อขายทรัพย์ในราคาที่เหมาะสม  อีกทั้งผู้ซื้อยังได้เลือกซื้อสินทรัพย์ได้ตรงตามความต้องการ  เพราะเรามี
ประสบการณ์ที่ยาวนานและมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์คอยให้คำแนะนำ จากประสบการณ์ดังกล่าวจึงทำให้เรารู้และเข้าใจในความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

บริการของเรา

1. รับฝากขาย – เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
2. รับปรึกษาเรื่องสินเชื่อและจัดสินเชื่อกับทุกธนาคาร
3. อำนวยความสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน
4. รับออกแบบบ้าน  อาคาร  ร้านค้า  
5. รับออกแบบตกแต่งภายใน บ้าน  อาคาร  ร้านค้า  สำนักงาน 
6. รับออกแบบปรับปรุง  ต่อเติม บ้าน  อาคาร  ร้านค้าต่างๆ
7. บริการเสริมอื่นๆ เช่น จัดหาผู้รับเหมา เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมขายหรือพร้อมอยู่อาศัย
 

บริษัทบ้านเชียงใหม่ จำกัด  ยินดีบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ  จริงใจ
และยึดหลักของความซื่อตรงในหน้าที่และบริการ

 

ข้อดี การขายบ้าน  ที่ดิน อสังหาฯ ผ่านนายหน้า

  1. นายหน้ามีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้าใจรายละเอียดในการขาย และรู้ทักษะในการขายซึ่งจะช่วยให้คำปรึกษาในทุกๆ ด้านแก่ผู้ฝากขายได้เป็นอย่างดี
  2.  นายหน้าจะช่วยทำให้ประหยัดเวลาได้มาก เพราะการขายบ้านต้องมีเวลาให้บ้านที่ต้องการขายด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดเอง การรับโทรศัพท์เมื่อมีลูกค้าสนใจจะขอชมบ้าน การพาลูกค้าไปชมบ้าน และการทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อให้บ้านขายได้ แต่ถ้าหากเจ้าของบ้านทำงานประจำ หรือทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างกว่าจะะกลับบ้านมาก็มืดค่ำ  ก็อาจจะเสียโอกาสในการขายไปเพราะไม่มีเวลารับโทรศัพท์ ไม่มีเวลาพาลูกค้ามาชมบ้าน หรือไม่มีเวลาทำธุรกรรมต่างๆ ในการขาย แต่ถ้าใช้บริการนายหน้าขั้นตอนในการขายทั้งหมด นายหน้าจะเป็นคนรับดูแล และดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ แทนเจ้าของบ้านเอง
  3. นายหน้าจะยังไม่เรียกเก็บค่าทำการตลาด หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หากไม่สามารถขายบ้านได้ เจ้าของบ้านจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดโปรโมทการขายบ้านเอง เพราะนายหน้าจะลงทุน ลงแรงเพื่อทำการตลาดให้ทั้งหมด
  4. นายหน้าจะดูแลเรื่องเอกสาร หนังสือสัญญาต่างๆ ที่ต้องใช้ในการขายบ้านให้ทั้งหมดเพราะนายหน้าจะมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเอกสารการขายบ้านเป็นอย่างดี ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าจะเขียนสัญญายังไง หรือต้องใช้เอกสารแบบไหน มีนายหน้าดูแลทำให้ผู้ขาย และผู้ซื้อมั่นใจได้เลยว่าหนังสือสัญญาต่างๆ มีความถูกต้องแน่นอน
  5. นายหน้าจะมีประสบการณ์การด้านการขายและการเจรจาต่อรองราคามากกว่า  ดังนั้นนายหน้าจะรู้ถึงพฤติกรรมของลูกค้าเป็นอย่างดี ว่าควรเจรจาแบบไหนเพื่อให้ได้ความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย
  6. นายหน้าจะมีความรู้ในด้านสินเชื่อ และมีทีมสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ คอยให้บริการผู้ที่สนใจจะซื้อจริงๆ ทำให้การซื้อขายบ้านง่าย สะดวก และรวดเร็ว